Publications in 2021

Journal Publications

Rui Chen, Zean Yuan, Jianglong Guo, Long Bai, Xinyu Zhu, Fuqiang Liu, PU Hua-Yan, Liming Xin, PENG Yan, Jun Luo, Li Wen, and Yu Sun
"Legless soft robots capable of rapid, continuous, and steered jumping"
Nature Communications2021, 12: 7028
Featured Article in Nature Communications!
Wenguang Sun, Gang Wang, Feiyang Yuan, Siqi Wang, Qiao Zheng, Kuang Wang, Fei Pan, Junzhi Yu and Li Wen*
"A biomimetic fish finlet with liquid metal soft sensor for proprioception and underwater sensing"
Bioinspiration & BiomimeticsAccepted, https://doi.org/10.1088/1748-3190/ac220f, 2021
Jiajie Guo, Zheng Chen, Qining Wang, Li Wen, Jun Zhang, Jianguo Zhao
"Introduction to the focused section on flexible mechatronics for robotics"
International Journal of intelligent Robotics and Applicationshttps://doi.org/10.1007/s41315-021-00202-2.
Hui Yang, Jiaqi Liu, Xi Fang, Zheyuan Gong, Shiqiang Wang, Shihan Kong, Junzhi Yu, Li Wen*
"Prediction model-based learning adaptive control for underwater grasping of a soft manipulator"
International Journal of intelligent Robotics and ApplicationsDOI:10.1007/s41315-021-00194-z,2021
Bin Fang, Fuchun Sun, Linyuan Wu, Fukang Liu, Xiangxiang Wang, Haiming Huang,Wenbing Huang,Huaping Liu and Li Wen
"Multimode Grasping Soft Gripper Achieved by Layer Jamming Structure and Tendon-Driven Mechanism"
Soft RoboticsDOI: 10.1089/soro.2020.0065, 2021.
B Fang, C Fang, L Wen, P Manoonpong
"Integrated, Multi-modal and Sensorimotor Coordination for Enhanced Human-Robot Interaction"
Frontiers in Neurorobotics15(42),2021. DOI: 10.3389/fnbot.2021.673659.
Bohan Chen, Zhuyin Shao, Zhexin Xie, Jiaqi Liu, Fei Pan, Liwen He, Li Zhang, Yanming Zhang, Xuechen Ling, Fujun Peng,
Weidong Yun and Li Wen*

"Soft origami gripper with variable effective length"
Advanced Intelligent SystemsDOI: 10.1002/aisy.202000251, 2021.
Zhexin Xie, bohan chen, Jiaqi Liu, feiyang yuan, Zhuyin Shao, Hui Yang, August G Domel, Jingfeng Zhang, Li Wen*
"A tapered soft robotic oropharyngeal swab for throat testing"
IEEE Robotics & Automation Magazine28(1):90-100, 2021.DOI: 10.1109/MRA.2020.3044914.

Conferences and Proceedings

Wang, Siqi, Zhao, Wei, Wainwright, D. K, Xu, Haoyuan, Li, Lei, Sun, Wenguang and Wen Li*
"An untethered remora-inspired suckerfish robot: locomotor effects of the disc pad, undulatory body, and pectoral fins"
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY2021, 61: E958-E959
Li, Lei, Wang, Siqi, Chen, Bohan, Song, Shanyuan, Zhao, Wei and Wen Li*,
"The biomimetic remora disc with independent compartment enables an aerial-aquatic quadrotor robot perching to diverse complex surfaces"
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY2021, 61: E528-E529.